DAFTAR NAMA DOSEN IAIN PEKALONGAN

No Nama NIP Baru Bidang Keahlian Tempat Tugas
1 Abdul Aziz M.Ag 19711223 199903 1 001 Bahasa Arab Kepala Perpustakaan
2 Abdul Basith M.Pd 19820413 201101 1 011 Bahasa Arab & Sastra Arab Sekjur PBA
3 Abdul Hamid M.A. 19780629 201101 1 003 Perbandingan Madzab Kepala Pusat Pengabdian kpd Masyarakat
4 H. Abdul Khobir M.Ag 19720105 200003 1 002 Pendidikan Agama Islam Wadek III FTIK
5 Achmad Muchsin M.Hum 19750506 200901 1 005 Ilmu Hukum Kajur HTN
6 Dr. H. Ade Dedi Rohayana M.Ag 19710115 199803 1 005 Ilmu Fiqh Rektor
7 Aenurofik M.A 19820120 201101 1 001 Ekonomi Syari’ah Kep. Pusat Pengembangan Standar Mutu
8 Agus Fakhrina M.S.I 19770123 200312 1 001 Ekonomi Islam Kajur Ekonomi Syari’ah
9 H. Agus Khumaedy M.Ag 19680818 199903 1 003 Syar’ah Kajur PAI
10 H. Ahmad Rosyid S.E.,M.Si 19790331 200604 1 003 Akuntansi Kepala UPTIPD
11 Ahmad Sukron M.E.I 19711015 200501 1 003 Ekonomi Islam
12 Ahmad Ta’rifin M.A 19751020 200501 1 002 Pendidikan Agama Islam
13 Drs. H. Achmad Tubagus Surur M.Ag 19691227 199803 1 004 Ulumul Hadits Wadek II FEBI
14 Dr. H. Ahmad Ubaedi Fathuddin M.A 19700911 200112 1 003 Al-Qur’an dan Hadits Sek. Senat
15 Akhmad Afroni M.Pd 19690921 200312 1 003 Manajemen Evaluasi Pendidikan Sekjur PGMI
16 Dr. Akhmad Jalaludin M.A 19730622 200003 1 001 Syari’ah Dekan FASYA
17 Drs. H Akhmad Zaeni M.Ag 19621124 199903 1001 Sejarah Pendidikan Islam Wadek III FTIK
18 Ali Amin Isfandiar M.Ag 19740812 200501 1 002 Ekonomi Syari’ah
19 H. Ali Burhan M.A 19770623 200901 1 008 Bahasa Arab
20 Dr. Ali Trigiyatno M.Ag 19761016 200212 1 008 Syari’ah Kaprodi HKI PPs
21 Dr. AM. Muh. Khafidz Ma’shum M.Ag 19780616 200312 1 003 Ekonomi Syari’ah Wadek I FEBI
22 Amat Zuhri M.Ag 19720404 200112 1 001 Ahlak Tasawuf Ketua LPM
23 H Arif Chasanul Muna Lc.M.A 19790607 200312 1 003 Ilmu Hadits Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
24 Aris Nurkhamidi M.Ag 19740510 200003 1 001 Ilmu Pendidikan
25 Hj. Chusna Maulida M.Pd.I 19710511 200801 2 006 Ilmu Pendidikan Agama Islam
26 Dewi Puspitasari M.Pd 19790221 200712 2 001 Bahasa Inggris Kajur Tadris B.Inggris
27 Ely Mufidah M.S.I 19800422 200312 2 002 Pendidikan Agama Islam Kajur PGMI
28 Dr. Esti Zaduqisti M.Si 19771217 200604 2 002 Psikologi Wadek II FUAD
29 Dra. Hj Fatikhah M.Ag 19550704 198503 2 001 Sejarah Kebudayaan Islam
30 Gunawan Aji M.Si 19690227 200712 1 001 Akuntansi Kajur. Akuntansi Syari’ah
31 Hasan Su’aidi M.S.I 19760520 200501 1 006 Ilmu Hadits Kajur Ilmu Hadits
32 Dr. H. Imam Kanafi M.Ag 19751120 199903 1 004 Ilmu Kalam Dekan FUAD
33 Dr. H. Imam Suraji M.Ag 19550704 198103 1 006 Ilmu Akhlak
34 Drs. H Ismail M.Ag 19561220 198609 1 001 Syari’ah
35 Isriani Hardini S.S.,M.A 19810530 200901 2 007 Bahasa Indonesia
36 Iwan Zaenul Fuad S.H., MH 19770607 200604 1 003 Ilmu Hukum
37 Karima Tamara S.T., M.M 19730318 200501 2 002 Manajemen
38 Khoirul Basyar M.S.I 19701005 200312 1 001 Bahasa Arab Kajur Manajemen Dakwah
39 Kuat Ismanto M.Ag 19791205 200912 1 001 Ekonomi Syari’ah Sekjur. Ekonomi Syari’ah
40 Kurdi M.S.I 19800214 201101 1 003 Ilmu Qur’an & Tafsir Kajur Ilmu Al Qur’ah & Tafsir
41 Drs. H M. Muslih Husen M.Ag 19550922 198903 1 001 Ilmu Peradilan Agama
42 M. Shulthoni M.A.M.S.I 19750706 200801 1 016 Ekonomi Islam
43 Dr. M. Sugeng Solehuddin M.Ag 19730112 200003 1 001 Ilmu Pendidikan Dekan FTIK
44 M. Yasin Abidin M.Pd 19681124 199803 1 003 Ilmu Jiwa Umum Sekjur PAI
45 Maghfur M.Ag 19730506 200003 1 003 Metodologi Studi Islam Ketua LP2M
46 Dr. H. Makrum M.Ag 19650621 199203 1 002 Fiqh Direktur PPs
47 Mansur Chadi Mursid MM 19820527 201101 1 005 Ilmu Ekonomi
48 Marlina M.Pd 19820530 200501 2 001 Bahasa Inggris
49 Maskhur M.Ag 19730611 200312 1 001 Pendidikan Agama Islam
50 H. Miftahul Huda M.Ag 19710617 199803 1 003 Bahasa san Sastra Arab Mudir Mahad Al Jami’ah
51 Miftahul Ula M.Ag 19740918 200501 1 004 Bahasa Arab Kajur Tawawuf & Psikoterapi
52 Misbakhudin Lc.,M.Ag 19790402 200604 1 003 Ilmu Al-Qur’an
53 Drs. Moh. Muslih M.Pd, Ph.D 19670717 199903 1 001 Pendidikan Agama Islam Warek III
54 H. Mohammad Fateh M.Ag 19730903 200312 1 001 Syari’ah Kajur HES
55 Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri M.Ag 19731104 200003 1 002 Ilmu Agama Wadek III FASYA
56 H. Mubarok Lc, M.S.I 19710609 200003 1 001 Ilmu Hadis Kajur HKI
57 Muhamad Jaeni M.Pd., M.Ag 19750411 200912 1 002 Bahasa Arab Kajur PBA
58 Muhammad Nasrullah S.E.,M.S.I 19801128 200604 1 003 Ekonomi Islam Kepala SPI
59 H Muhandis Azzuhri Lc.M.A 19780105 200312 1 002 Bahasa Arab Kajur KPI
60 Dr. H. Muhlisin M.Ag 19700706 199803 1 001 Ilmu Pendidikan Agama Islam Warek I
61 Musoffa Basyir M.A. 19740101 200312 1 003 Bahasa Arab Sek. LP2M
62 Mutammam M.Ed 19650610 199903 1 003 Pendidikan Agama Islam
63 Muthoin M.Ag 19760919 200912 1 002 Filsafat Pendidikan Islam Kep. Pusat Audit & Pendendali Mutu
64 Nalim M.Si 19780105 200801 1 019 Statistika Sek. LPM
65 Hj. Nur Khasanah M.Ag 19770926 201101 2 004 Ilmu Pendidikan Islam Sekjur PIAUD
66 Nur Kholis MA 19750207 199903 1 001 Pendidikan Agama Islam Kepala UPB
67 Hj Rinda Asytuti M.Si 19771206 200501 2 002 Ekonomi Islam
68 Riskiana M.Pd 19760612 199903 2 001 Bahasa Inggris
69 Dra. Hj Rita Rahmawati M.Pd 19650330 199103 2 001 Fiqh
70 H. Saif Askari SH, MH 19580706 199001 1 002 Ilmu Hukum
71 Dr. H. Salafudin M.Si 19650825 199903 1 001 Statistik Wadek II FTIK
72 Dr. H. Sam’ani M.Ag 19730505 199903 1 002 Tafsir Wadek I FASYA
73 Dr. Shinta Dewi Rismawati SH, MH 19750220 199903 2 001 Ilmu Hukum Dekan FEBI
74 Siti Aminah Caniago M.Si 19680907 200604 2 001 Ekonomi Syariah
75 Siti Mumum Muniroh S.Psi., M.A. 19820701 200501 2 003 Psikologi Kajur PIAUD
76 Dr. Hj Siti Qomariyah M.A. 19670708 199203 2 011 Akhwal Syakhsyiyah Kepala SENAT
77 Dr. Slamet Untung M.Ag 19670421 199603 1 001 Ilmu PAI Kaprodi Mag. PAI
78 Dr. Hj. Sopiah M.Ag 19710707 200003 2 001 Ilmu PAI Wadek I FTIK
79 Dr. Hj Susminingsih M.Ag 19750211 199803 2 001 Ilmu Fiqh Asdir PPs
80 H. Tamamudin S.E.MM 19791030 200604 1 018 Manajemen Kajur Perbankan Syari’ah
81 Tri Astutik Haryati M.Ag 19741118 200003 2 001 Aqidah Wadek I FUAD
82 Dr. Trianah Sofiani SH, MH 19680608 200003 2 001 Ilmu Hukum Wadek II FASYA
83 Umum Budi Karyanto M.Hum 19710701 200501 1 002 Bahasa Indonesia Kajur Tadris Mtk
84 Dr Waryani Fajar Riyanto S.H.I., M.Ag 19790623 200604 1 003 Fiqih
85 Dr. H. Zaenal Mustakim M.Ag 19710526 199903 1 002 Ilmu Pendidikan Warek II
86 Dr. Zawawi M.A. 19770625 200801 1 013 Mu’amalah Wadek III FEBI
87 Ade Gunawan M.M 19810425 201503 1 002 Manajemen SDM
88 Afith Akhwanudin M.Hum 19851124 201503 1 005 Filsafat Islam
89 Agus Arwani M.Ag 19760807 201412 1 002   Sek. SPI
90 Ahmad Burhanuddin M.A 19851215 201503 1 004 Bahasa Inggris
91 Ambar Hermawan MSI 19750423 201503 1 001 IAD/IBD
92 Ani M.Pd.I 19850307 201503 2 007 Bimbingan Konseling
93 Chubbi Millatina Rokhuma M.Pd 19900507 201503 2 005 Bahasa Inggris
94 Drajat Stiawan M.Si 19830118 201503 1 001 Statistika
95 Failasuf Fadli M.S.I 19860918 201503 1 005 Teknologi Pendidikan
96 Juwita Rini M.Pd 19910301 201503 2 010 Matematika
97 Mochamad Iskarim S.Pd.I., M.S.I 19840122 201503 1 004 Manajemen Pend. Islam
98 Mohammad Fuad Al Amin M.P.I 19860415 201503 1 005 Filsafat Islam
99 Muchamad Fauyan M.Pd 19841207 201503 1 001 Teknologi Pendidikan
100 Muhamad Masrur M.E.I 19791211 201503 1 001 Manajemen Pemasaran
101 Muhammad Aris Safi’i M.E.I 19851012 201503 1 004 Manajemen Keuangan
102 Nadhifatuz Zulfa M.Pd 19851222 201503 2 003 Bimbingan Konseling
103 Nanang Hasan Susanto M.Pd.I 19800322 201503 1 002 Manajemen Pend. Islam
104 Ningsih Fadhilah M.Pd 19850805 201503 2 005 Psikologi Pendidikan
105 Santika Lya Diah P M.Pd 19890224 201503 2 006 Matematika
106 Triana Indrawati M.A 19870714 201503 2 004 Psikologi Pendidikan
107 Uswatun Khasanah M.S.I 198306113 201503 2 004 IAD/IBD
108 Wirayudha Pramana Bhakti M.Pd 19850113 201503 1 003 Linguistik Terapan (Bahasa Indonesia)
109 Karimatul Khasanah M.S.I. 19871224 201801 2 002 FASYA
110 Happy Sista Devy M.M. 19931014 201801 2 003 Unit Pengembangan Bahasa
111 Ria Anisatus Sholihah M.S.A. 19870630 201801 2 001 Satuan Pengawasan Internal
112 Zuhair Abdullah M.Pd. 19890201 201801 1 002 Pascasarjana
113 Muhammad Jauhari Sofi M.A. 19861226 201801 1 001 TU Pimpinan
114 Tsalis Syaifuddin M.Si. 19870803 201801 1 002 Tata Usaha Lembaga Penjamin Mutu
115 Dahrul Muftadin M.H.I. 19840615 201801 1 001 Wakil Rektor I
116 Vyki Mazaya M.S.I. 19900131 201801 2 002 FUAD
117 Mohammad Irsyad M.Pd.I. 19860622 201801 1 002 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
118 Dian Rif’iyati M.S.I. 19830127 201801 2 001 FTIK
119 Ahmad Dzulfikar M.Pd 19891129 201801 1 001 Wakil Rektor III
120 Heriyanto M.S.I. 19870809 201801 1 001 Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *